OPLATNI PRIBOR

Ovu vrstu proizvoda čine zaštitnici rebraste armature.

ČEP PVC Ø20
Pakovanje: 1000kom
Materijal: PP
ČEP PVC Ø20
SVRHA:
Služi za zatvaranje juvidur cevi po vađenju rozetne.

ČEP PVC Ø25
Pakovanje: 1000kom
Materijal: PP
ČEP PVC Ø25
SVRHA:
Služi za zatvaranje juvidur cevi po vađenju rozetne.

JUVIDUR CEV 22-26
Unutrašnji prečnik: 22mm
Spoljašnji prečnik: 26mm
Materijal: PP HB205TF
ATEST
JUVIDUR CEV 22-26
SVRHA:
Upotrebljava se kao distancer u samoj oplati. Omogućava lakše i preciznije distanciranje i lakše vađenje ankera.

JUVIDUR CEV 28-32
Unutrašnji prečnik: 28mm
Spoljašnji prečnik: 32mm
Materijal: PP HB205TF
JUVIDUR CEV 28-32
SVRHA:
Upotrebljava se kao distancer u samoj oplati. Omogućava lakše i preciznije distanciranje i lakše vađenje ankera.

ROZETNA ZA JUVIDUR CEV Ø22
Za cev unutrašnjeg prečnika: Ø22mm
Za cev spoljašnjeg prečnika: Ø18mm
Pakovanje: 500kom
Materijal: PP
ROZETNA ZA JUVIDUR CEV Ø22
SVRHA:
Omogućava bolje naleganje juvidur cevi na oplatu. Moguće vađenje iz betona i ponovno korišćenje.

ROZETNA ZA JUVIDUR CEV Ø28
Za cev unutrašnjeg prečnika: Ø28mm
Za cev spoljašnjeg prečnika: Ø24mm
Pakovanje: 500kom
Materijal: PP
ROZETNA ZA JUVIDUR CEV Ø28
SVRHA:
Omogućava bolje naleganje juvidur cevi na oplatu. Moguće vađenje iz betona i ponovno korišćenje.

Zaštitnik 16-32mm
Unutrašnji prečnik: 16mm
Spoljašnji prečnik: 32mm
Pakovanje: 500kom
Materijal: PE
Zaštitnik 16-32mm
SVRHA:
Zaštita ljudstva od povrede prilikom transporta armaturnih šipki. Zaštita oplate od oštrih ivica armaturnih šipki.

ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø10
Unutrašnji prečnik: Ø12mm
Spoljašnji prečnik: Ø15mm
Pakovanje: 500kom
Materijal: PP
ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø10
SVRHA:
Zaštita ljudstva od povrede prilikom transporta armaturnih šipki. Zaštita oplate od oštrih ivica armaturnih šipki.

ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø12
Unutrašnji prečnik: Ø14mm
Spoljašnji prečnik: Ø16mm
Pakovanje: 500kom
Materijal: PP
ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø12
SVRHA:
Zaštita ljudstva od povrede prilikom transporta armaturnih šipki. Zaštita oplate od oštrih ivica armaturnih šipki.

ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø14
Unutrašnji prečnik: Ø16mm
Spoljašnji prečnik: Ø20mm
Pakovanje: 500kom
Materijal: PP
ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø14
SVRHA:
Zaštita ljudstva od povrede prilikom transporta armaturnih šipki. Zaštita oplate od oštrih ivica armaturnih šipki.

ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø16
Unutrašnji prečnik: Ø19mm
Spoljašnji prečnik: Ø23mm
Pakovanje: 500kom
Materijal: PP
ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø16
SVRHA:
Zaštita ljudstva od povrede prilikom transporta armaturnih šipki. Zaštita oplate od oštrih ivica armaturnih šipki.

ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø18
Unutrašnji prečnik: Ø19mm
Spoljašnji prečnik: Ø23mm
Pakovanje: 500kom
Materijal: PP
ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø18
SVRHA:
Zaštita ljudstva od povrede prilikom transporta armaturnih šipki. Zaštita oplate od oštrih ivica armaturnih šipki.

ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø20
Unutrašnji prečnik: Ø24mm
Spoljašnji prečnik: Ø28mm
Pakovanje: 250kom
Materijal: PP
ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø20
SVRHA:
Zaštita ljudstva od povrede prilikom transporta armaturnih šipki. Zaštita oplate od oštrih ivica armaturnih šipki.

ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø22
Unutrašnji prečnik: Ø26mm
Spoljašnji prečnik: Ø30mm
Pakovanje: 250kom
Materijal: PP
ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø22
SVRHA:
Zaštita ljudstva od povrede prilikom transporta armaturnih šipki. Zaštita oplate od oštrih ivica armaturnih šipki.

ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø24
Unutrašnji prečnik: Ø29mm
Spoljašnji prečnik: Ø33mm
Pakovanje: 250kom
Materijal: PP
ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø24
SVRHA:
Zaštita ljudstva od povrede prilikom transporta armaturnih šipki. Zaštita oplate od oštrih ivica armaturnih šipki.

ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø28
Unutrašnji prečnik: Ø31mm
Spoljašnji prečnik: Ø37mm
Pakovanje: 250kom
Materijal: PP
ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø28
SVRHA:
Zaštita ljudstva od povrede prilikom transporta armaturnih šipki. Zaštita oplate od oštrih ivica armaturnih šipki.

ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø32
Unutrašnji prečnik: Ø37mm
Spoljašnji prečnik: Ø42mm
Pakovanje: 250kom
Materijal: PP
ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø32
SVRHA:
Zaštita ljudstva od povrede prilikom transporta armaturnih šipki. Zaštita oplate od oštrih ivica armaturnih šipki.