CILJANI PROIZVOD - ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø24

ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø24
Unutrašnji prečnik: Ø29mm
Spoljašnji prečnik: Ø33mm
Pakovanje: 250kom
Materijal: PP
ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø24
SVRHA:
Zaštita ljudstva od povrede prilikom transporta armaturnih šipki. Zaštita oplate od oštrih ivica armaturnih šipki.